Wat is RAW&M?

RAW&M (Real Applied Wholesale & Manufacturing) vervult de rol van centraal ERP-systeem voor uw groothandel of productiebedrijf. ERP staat voor Enterprise Resource Planning. ERP-software is software die alle belangrijke bedrijfsprocessen in één overkoepelend systeem integreert en automatiseert. Zo ondersteunt RAW&M alle belangrijke logistieke, administratieve en financiële kernactiviteiten van een groothandels- en productieomgeving. De toepassing besteedt speciale aandacht aan de complexe prijs- en promotiestructuren en de variabele, soms ingewikkelde, logistieke processen, waarmee vele handels- en productiebedrijven te maken hebben. De uitgebreide mogelijkheden op het vlak van kostenbeheersing en voorraadsturing worden geprezen en zorgen ervoor dat uw terugverdientijd in maanden in plaats van in jaren wordt uitgedrukt.
 
De belangrijkste basiseigenschappen van RAW&M op een rij:

Modulaire structuur

De open modulaire opbouw van RAW&M maakt dat de suite gemakkelijk op maat van uw organisatie kan geconfigureerd worden, waardoor de oplossing perfect kan groeien met de ontwikkeling en de behoefte van uw bedrijf. Maatwerkuitbreidingen behoren steeds tot de mogelijkheid.

Multicompany

De belangrijkste geografische markten voor RAW&M zijn België en de omringende landen. Tussen deze landen onderling bestaan er wel wat bedrijfskundige verschillen. Zo verschillen de definities van een klein en middelgroot bedrijf heel erg tussen de kleinere landen zoals België, Nederland en Luxemburg en de grote landen als Frankrijk en Duitsland. De grootte van het bedrijf maakt dat het ook anders georganiseerd is. Bedrijven bestaan daarom dikwijls uit meerdere juridische (en operationele) autonome entiteiten.
 
RAW&M geeft vanuit de basis een antwoord op deze problematiek. Enerzijds is de toepassing een multicompany-toepassing, waarbij de database zo georganiseerd is dat verschillende bedrijven (eventueel via één account) kunnen beheerd worden. Anderzijds is er het concept van de verkoopsorganisatie, waarbij er binnen éénzelfde juridische entiteit kan gewerkt worden met aparte operationele entiteiten. Omgekeerd kan het systeem ook om met het concept van Single-Logistics – Multi-Finance. In dit laatste geval bepalen het product en de logistieke transactie wie aan wie de goederen doorbelast.
 
Wanneer een organisatie multicompany wordt opgezet, moet ook worden bepaald welke gegevens gedeeld worden met andere organisaties en welke niet. Meestal wordt dit georganiseerd in gegevensgroepen, maar voor RAW&M kan dit tot op tabelniveau verschillen. Wanneer er sprake is van verkoopsorganisaties worden de gegevens automatisch gefilterd op deze organisatie, maar de gegevens van de andere organisaties kunnen eveneens worden geraadpleegd door deze filter op te heffen.

Multisite

Een degelijk ERP-pakket met een functioneel rijk WMS dient mogelijkheden te hebben om te werken met meerdere sites en meerdere magazijnen. RAW&M voorziet in een structuur per site waarbij er sprake is van een hoofdmagazijn en eventueel verschillende deelmagazijnen, maar het systeem kan ook zodanig opgezet worden dat er ook met een enkelvoudige magazijnstructuur kan gewerkt worden. Voor ieder magazijn kunnen één of meerdere functies, zoals verzendingsmagazijn of receptiemagazijn, en een of meedere activiteiten, zoals bulkmagazijn of pickingmagazijn, vastgelegd worden. Per magazijn kunt u bovendien een locatiestrategie en –structuur definiëren.

Speciale magazijntypes

Goederen hoeven niet altijd in “reguliere” magazijnen te liggen, maar kunnen ook bij de klant of leverancier liggen of in een magazijn dat de logistiek als een dienst verzorgt (extern magazijn). We kunnen de magazijnen typeren als consignatiemagazijn klant of leverancier. In de voorraadgegevens van het artikel worden het leveranciers- en/of klantnummer dan opgeslagen als een bijkomende dimensie.

Logistieke dienstverlening / Fulfilment

Wanneer er goederen van klanten en/of leveranciers in de eigen magazijnen worden opgeslagen zonder dat u daar eigenaar van bent, geeft u aan dat voor dit magazijn de goederen eigendom zijn van iemand anders. U kunt ook logistieke diensten of fulfilmentdiensten verzorgen voor andere bedrijven in een 3PL-configuratie (3rd party logistics). Hierbij factureert u de diensten aan uw klanten per activiteit, per volume, colli, … In een fulfilmentset-up zijn de klanten eigenlijk de handelspartners en kunnen er bijkomend B2C-diensten ingevuld worden, zoals leveringen aan consumenten, facturatie van de goederen en zelfs de financiële opvolging.