1. Eigen controle op het volledige product

RAW is voor het eerst ontwikkeld in 1997 en vandaag beheert Realdolmen dit product nog altijd volledig zelf. We zijn enkel afhankelijk van externe functionele vendoren wanneer er een koppeling wordt gelegd met MS Dynamics CRM. We hebben het volledige product dus in eigen controle wat wil zeggen dat we snel kunnen anticiperen op veranderingen in de wetgeving en vragen vanuit ons cliënteel. Bij andere concurrerende producten zijn productaanpassingen dikwijls niet mogelijk door de vendorpartner zonder verlies van support. Er moet dan op de vendor worden gewacht tot deze aanpassingen zijn gebeurd en dat is soms (te) lang wachten.

2. Eigen IP geeft meer financiële armslag bij maatwerk

Bij de meeste projecten komt er een hoeveelheid maatwerk kijken, ook bij RAW. In samenspraak met de klant voorzien wij een deel van het licentiebudget voor dergelijke ontwikkelingen onder de vorm van rechtstreekse investeringen die het product ten goede komen. Dit zorgt ervoor dat de totale projectkost inclusief maatwerk met een flink stuk kan worden gereduceerd.

3. Flexibiliteit in Change Requests

Net omdat we het product van A tot Z controleren, kunnen we alle Change Requests zondermeer uitvoeren waarbij we ook het benodigde budget accuraat kunnen bepalen.

4. Productverbeteringen gestuurd door eigen klanten

Elk jaar opnieuw wordt er significant in het product geïnvesteerd. Buiten wettelijke aanpassingen en technologische updates kan er door de klanten voor een deel van het budget worden bepaald wat met dat budget dient te gebeuren. Twee keer per jaar wordt er een stuurgroep gehouden waarin de lijnen worden uitgezet voor nieuwe investeringen. In werkgroepen wordt vervolgens bepaald op welke manier hier invulling aan wordt gegeven. Onze klanten bepalen met andere woorden mee de toekomst van ons product.

5. Geen gevaar voor “wegvallen” functionaliteit

In tegenstelling tot de concurrenten bepalen onze klanten voor een belangrijk stuk ons reilen en zeilen. Niets is zo nefast voor de werking van een product als het schrappen of niet meer ondersteunen van functionaliteit door de vendor wegens niet meer zinvol of achterhaald. De relatie met onze klanten staat voorop en daarom zal het wegvallen van functionaliteit zelden of nooit gebeuren en zal dit altijd worden overlegd met de klanten die deze in gebruik hebben. In extremis, isoleren we de functionaliteit en onderhouden we ze verder als maatwerk - bij een Software- en Servicecontract is dit trouwens gratis.