Proficiat! U heeft de keuze gemaakt om met RAW aan de slag te gaan. De technische specialisten van Inetum-Realdolmen zullen zich ontfermen over de technische aspecten van dit project.

Vergeet echter de eindgebruikers van de toepassing niet. Ongeacht hoe goed de technische implementatie ook mag zijn, bij een niet of verkeerd gebruikte applicatie zal de toegevoegde waarde van RAW niet ten volle tot uiting komen. Het volstaat immers niet om een mooi schip te bouwen, we moeten er ook voor zorgen dat het schip de haven verlaat en dit met àlle passagiers aan boord.

Via onze User Adoption & Change Management aanpak kunnen we u ook helpen bij deze menselijke kant van het RAW project. Door onze jarenlange ervaring hebben we aan beide methodologieën een eigen toets gegeven, maar we baseren ons op bestaande standaarden. Voor Change Management maken we gebruik van ADKAR en voor User Adoption het collaboration framework van Michael Sampson. 

Waar ligt nu het verschil tussen beide? Indien de wijziging zich beperkt tot RAW en de bestaande werkwijze toepassen op de nieuwe tool, dan kan User Adoption volstaan. Indien achterliggend ook bedrijfsprocessen en/of organisatiestructuur worden aangepakt, dan raden we aan om de gebruikers verder te begeleiden in de wijzingen en over te gaan naar Change Management.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar http://www.realdolmen.com/nl/over-realdolmen-education.

U kan ook een mail sturen naar education@inetum-realdolmen.world of onze User Adoption flyer downloaden.