In de module Verkoopadministratie maakt u kennis met de voornaamste aspecten van het verkoopproces: van orderingave, over de verzending en het transport tot en met de facturatie. De verkoopsadministratie bestaat uit de volgende grote onderdelen:

Adressen- en klantenbeheer

 • Koppelen van klantgroepen of aankooporganisaties
 • Koppelen facturatieklanten

Artikelbeheer in functie van verkoop

 • Alternatieve groepstructuren
 • Verkoopeenheden
 • Verkoopstatus van het artikel

Verkoop documentenstroom

 • Offertes (eventueel)
 • Orderbevestigingen
 • Zendnota’s / Retouraanvragen
 • Facturen / Creditnota’s

Offertebeheer (uitgebreide versie, uitermate geschikt voor technische groothandels)

 • Verschillende relaties koppelen aan een offerte (particulier, installateur, architect, ingenieur, …)
 • Verschillende versies van een offerte
 • Indelen in rubrieken (badkamer 1, badkamer 2, wastafel 1, wastafel 2)
 • Werken met alternatieven en/of optionele items 
 • Eenvoudig offertebeheer, beter geschikt voor FMCG-groothandel 

Orderbeheer master

 • Ingave van orders of offertes (orders met specifieke typering)
 • Importeren van orders in excel
 • Op hoofding en regelniveau kan afgeweken worden van de ingestelde waarden bij de klant, zowel voor financiële afspraken als logistieke afspraken
 • Werken met éénmalige orders of afroeporders
 • Vastleggen van ordersoort/orderafhandeling (Regulier order, Back-to-Backorder, Spoedorder, Toonbankorder, …)
 • Berekende leverdatum overeenkomstig schema, routecode of vaste leverdag.
 • Werken met leveringen waarbij alle goederen tegelijk worden geleverd of werken met backorders
 • Optie mogelijk waarbij Backorders automatisch als nieuw order worden aangemaakt

Orderbeheer detail

 • Registratie in complexe vorm (artikel per artikel) of in eenvoudige vorm (tabelvorm)
 • Automatische berekening van regelkortingen, mix-and-match kortingen, algemene orderkortingen, periodieke kortingen (jaarbonussen)
 • Mogelijkheid om een manuele prijs in te geven of om te werken met dagprijzen
 • (Afgedwongen) afronding naar relevante distributie-eenheid.
 • Inzicht in de orderhistorie van de klant/leveradres en hiervan gebruik maken voor nieuwe orders
 • Televerkoop is perfect mogelijk (eenvoudige toegang naar andere delen van de applicatie, performantie, …)
 • Voorreservatie op nog te ontvangen goederen
 • (Automatische) Reservatie van goederen op voorraad
 • (Automatische) Bepaling van Orderregelkosten zoals Fost+ of Bebat
 • Rechtstreekse aankoop in functie van order, koppeling tussen aankoopbestelling en verkooporder

Orderslot

 • (Automatische) Bepaling van Emballage/Leeggoed
 • (Automatische) Afhandeling van voorschot of voorfacturatie
 • (Automatische) Blokkering van het order
 • Deblokkeringslog
 • (Automatische) Bepaling van globale kosten zoals transportkosten

E-Commerce (Support)

 • E-Business obv eigen product
 • Webservices om bestaande e-commerce platformen te ondersteunen zoals Magento
 • Beheer van webgebruikers (en gebruikersprofielen)
 • Beheer van winkelmandjes en bestellijsten

EDI Support

 • Support van Order bericht, Desadv bericht en Invoice bericht

Order Fulfilment (uitvoering / verzending)

 • Het ordertype bepaalt de uitvoeringsprocessen die moeten gevolgd worden
 • Uitvoeringprocessen kunnen vrij uitgebreid worden met added-value activiteiten
 • Volgorde van processen kan zelf bepaald worden, bijvoorbeeld wanneer u zelf vrachtwagens hebt voor het transport gebeurt best eerst de transportplanning en dan de picking in functie van deze planning.
 • In het picking process kunnen orders uitgesplitst en/of geconsolideerd worden
 • Optimalisatie voor picking van single pieces picking tot en met mix van palletten en colli

Verkoopsvoorwaarden

 • Ingenieus prijzensysteem
 • Globale kortingen
 • Periodieke kortingen 
 • Verkoopcontracten
 • Consumenten-/adviesprijzen

Kassaverkopen

 • Registratie via scanning
 • Rechtstreekse facturatie
 • Kassa-afsluiting

Retouren en creditnota’s

 • Prijscorrecties (zonder goederenbeweging)
 • Retouren (met goederenbeweging)
 • Gekoppeld aan verkoopdocument of niet

Productconfigurator 

 • Assemblage van halffabrikaten
 • Enkel ooit gekozen combinaties worden artikelen

Registratie Verkoopbudgetten

 • Ten behoeve van rapportering en Business Intelligence

Mobiele Sales Force ondersteuning

 • Mobiele app voor Klanten/Vertegenwoordigers

Vendor Managed Inventory (VMI)

 • Herbevoorrading voor klanten
 • Gebaseerd op schappenplannen/assortiment

 

Bekijk waar deze functionaliteit tot uiting komt in het overzicht van processen (order-to-cash).