Er zijn verschillende mogelijkheden om data uit het systeem te halen en te presenteren in een vorm die voor de gebruiker het meest bruikbaar en toegankelijk is. Deze mogelijkheden kunnen door elkaar gebruikt worden voor verschillende doeleinden.

Zo zal Microsoft Reporting Services bijvoorbeeld eerder gebruikt worden voor ad-hocrapportering en zal QlikView ingezet worden om trends allerhande te analyseren. U beschikt als gebruiker over de geïntegreerde realtime statistieken om inzicht te krijgen in het belang van een klant of een artikel en doordachte beslissingen te nemen.

  • Verkoopstatistieken en statistiekrapporten
  • Standaard Export MS Excel en macro’s
  • Integratie Qlikview 
  • Integratie Microsoft Reporting services
  • Embedded Dashboarding
  • Management by Exception
  • Activity-Based Costing
  • Workflow- en documentmanagement
  • Geïntegreerde realtime statistieken
  • ODBC-koppeling met de databases