Naast sectorgebonden uitdagingen zijn er ook generieke businessuitdagingen die samenhangen met de aard van het product: Lotmanagement, THT, Tracking & Tracing - Special Handling & Herverpakken - Artikelvarianten - Productconfiguraties - Samengestelde artikelen

Lotmanagement, THT, Tracking & Tracing

Voor verschillende industrieën wordt er van overheidswege verwacht dat geleverde goederen kunnen getraceerd worden om in functie van de volksgezondheid bepaalde productieloten te kunnen herroepen. Ook wanneer producten gekleurd worden, is er behoefte aan loten om bij aanvullende bestellingen binnen hetzelfde lot uit te leveren. Dit heeft vooral te maken met bedrijven in productie en distributie van:

 • Voedingswaren (vers) en aanverwante producten zoals kruiden, verpakkingen enz.
 • AGF (aardappelen, groenten en fruit)
 • Farmaceutische producten
 • Textielproducten net uitzondering van fashion
 • Chemische producten

Het hanteren van loten creëert altijd een bijkomende werklast, in eender welk systeem. Het exact bijhouden van een lot zorgt er wel voor dat een specifiek lot kan teruggeroepen worden. Als er goederen bewegen, moet de lotinformatie dus altijd bekend zijn. RAW voorziet in deze functionaliteit.

Wanneer het terugroepen van bepaalde loten of partijen eerder een grote uitzondering is, is het aangewezen om de voorraadtransacties niet te verzwaren met deze lotregistratie, maar te werken met vervaldata (THT – Tenminste houdbaar tot) waarbij verschillende loten onder één THT kunnen vallen of zich te beroepen op productie-/ontvangstdata en uitleverdata om producten terug te roepen. Wanneer grondstoffen worden gebruikt die eveneens onder lotbeheer vallen, kan getraceerd worden welk lot in welke productie(s) werd gebruikt. Op die manier kan er tot aan het eindproduct worden bepaald welke loten moeten worden teruggeroepen.

RAW voorziet in uitgebreide functionaliteit om de voorraad te organiseren op basis van operationele loten en serienummers. De uitgifte en nummering van loten en serienummers kunnen geautomatiseerd worden.

Special Handling & Herverpakken

Behoorlijk wat bedrijven importeren producten in containers en doen hierop bewerkingen om deze op de lokale markt te distribueren. Het herverpakken is daarbij de meest voorkomende handeling. Het creëren van toegevoegde waarde kan ook gebeuren door andere bewerkingen uit te voeren, zoals het produceren (of vermarkten) van private labels. In een aantal gevallen gebeuren dergelijke activiteiten buitenhuis in, bijvoorbeeld, beschutte werkplaatsen of gevangenissen.

Het creëren van toegevoegde waarde kan natuurlijk ook binnenshuis georganiseerd worden. Dit kan gebeuren vlak na de goederenontvangst, bijvoorbeeld voor het verpakken van onverpakt materiaal, maar ook terwijl de voorraad al in het magazijn werd weggezet, zoals het voorzien van private labels op een generiek product. Er kunnen ook na het picken van de goederen, in de verzending, processen worden opgezet waarin activiteiten worden uitgevoerd.

RAW beschikt over verschillende methodes, van eenvoudig tot krachtig - maar ook complex, om bewerkingen op de producten toe te laten in de verschillende fases van de uitvoering. De Productiemodule laat toe om bewerkingen op voorraad toe te passen, zowel binnenshuis als buitenshuis. Daarnaast kunnen ook in de verzendingsprocessen bewerkingen worden toegepast bij het uitleveren van goederen.

Artikelvarianten

Sommige sectoren werken met producten die er bijna hetzelfde uitzien, maar die in meerdere varianten voorkomen. Denk hierbij aan kleurvarianten of maatvarianten. Dit heeft voornamelijk betrekking op de productie en distributie van:

 • Kledij (of aanverwante textielproducten/accessoires binnen fashion), schoenen en stoffen/weefsels
 • Behang en woningtextiel
 • Cosmetica
 • Porselein en glaswerk
 • Kampeerartikelen
 • Speelgoed
 • Bloemen en planten

In RAW kunnen artikelen worden gedefinieerd met de aanduiding dat dit een artikel is dat varianten heeft van een bepaald varianttype, bijvoorbeeld kleur. Er moeten dan gemeenschappelijke gegevens worden opgevoerd en per variant de specifieke gegevens zoals barcode en leveranciersreferentie. De varianten worden individueel op voorraad gehouden en qua logistiek apart beheerd.

Productconfiguraties

In bepaalde sectoren bestaan er voor producten zoveel mogelijkheden dat het bijna onmogelijk is om elke combinatie in een systeem te definiëren. Er is immers op voorhand geweten dat slechts 20% van de mogelijke combinaties ook daadwerkelijk zal besteld worden door de klanten. Dit heeft voornamelijk betrekking op de productie en distributie van:

 • (Tuin-)meubelen en kantoormeubilair
 • Werktuigen en Machinebouw
 • Fietsen
 • Sanitair

In de Productconfigurator van RAW kunnen producten worden samengesteld waarvan voorafgaandelijk de verschillende mogelijke opties kunnen gekozen worden. Het systeem laat ook toe om de meerkost voor elke optie vast te leggen.

Samengestelde artikelen

Wanneer FMCG-groothandelaars leveren aan de grotere ketens wordt er dikwijls gewerkt met sets waarbij verschillende producten worden opgenomen in één verkoopsartikel. Voor de set wordt dan een vaste prijs bepaald. In het geval van, bijvoorbeeld, sanitairgroothandels wordt er ook gewerkt met samenstelling van producten, zoals de inrichting van badkamers of andere sanitaire ruimtes.

In RAW kan met verschillende types van samengestelde artikelen gewerkt worden:

 • Type 1: samengesteld op voorraad (de typische productieartikelen)
 • Type 2: samen te stellen bij picking
 • Type 3: enkel componenten in order. Dit wil zeggen dat wanneer u in de orderingave dit soort samengesteld artikel kiest alle componenten als volwaardige orderlijnen worden geregistreerd. Niet het samengesteld artikel zelf wordt dus gehanteerd, maar wel de samenstelling van het samengesteld artikel.
 • Type 4: samen te stellen bij orderingave. Dit wil zeggen dat de samenstelling van dit soort samengestelde artikelen kan vastgelegd worden op het moment van de orderingave zoals bij een keuken of een badkamer.

Voor de meeste sectoren waarin samenstellingen worden gehanteerd, voldoen de bovenstaande types.