Niet lang nadat RAW in 1997 werd ontwikkeld, groeide het besef dat het product enkel volwaardig kon groeien en anticiperen op de nieuwste businesstrends door een doorgedreven samenwerking op te zetten met haar klanten en gebruikers.

Met de meeste intensieve gebruikers werd een formeel akkoord gesloten om in een stuur- en werkgroepwerking een Governance-organisatie te ontplooien waarin over het te investeren budget wordt beslist. Samen met vier andere klanten, met name Claes Distribution, Paardekooper en Eltra, wordt er in een rondetafelconferentie beslist over de richting waarin RAW zich ontwikkelt. 

Twee keer per jaar komt deze groep samen om bij de eerste meeting de krijtlijnen uit te zetten om verdere werkgroepen te starten. Na negen maanden komt dezelfde groep samen om te oordelen over de voortgang van zaken en om bepaalde bijsturingen te doen. Aan de klanten met een Software- en Servicecontract wordt een oproep gedaan om te participeren in de werkgroepen en daar concrete invulling te geven aan de businessvereisten die in de stuurgroep werden vastgelegd.