De financiële processen ondersteunen uw bedrijfsbeleid waarbij uw strategische doelstellingen en financiële gezondheid op eenvoudige en transparante wijze worden onderbouwd. U beheert uw dagelijkse boekhouding conform de wettelijke vereisten en dit zowel voor meerdere bedrijven en valuta’s tegelijkertijd. 

Beleidsondersteunende processen - Wettelijke boekhouding

Beleidsondersteunende processen

Follow-up van klantenvorderingen

Historieken, vervaldagbalansen, rekeninguittreksels, ondersteuning van telefonische klantencontacten met automatische opvolging van de uitstaande vorderingen via mail, zo zorgen we ervoor dat betalingsafspraken inzichtelijk blijven.

Analytische boekhouding

Het onbeperkt voeren van analytische omgevingen met behulp van kostenplaatsen en kostendragers.

Budget

Meerdere budgetversies zijn mogelijk, inclusief forecast. Gemakkelijk te vergelijken met de werkelijke cijfers.  Flexibele import- en exportfuncties, van en naar Excel. Langdurige manuele bewerkingen worden tot een strikt minimum herleid.

Vaste activa

Beheer van investeringen door middel van investeringsfiches met afzonderlijke algemene, fiscale en analytische afschrijvingstabellen, die door het systeem automatisch worden gegenereerd. De afschrijvingen worden met een druk op de knop geboekt. Door de interactie met de Cashplanning wordt de impact op uw kaspositie weergegeven. 

Cashplanning

Welke inkomsten en uitgaven zijn er te verwachten op korte termijn?  Op weekbasis bieden we een duidelijk overzicht van alle te verwachten inkomsten en uitgaven van uw bedrijfsvoering. Klanten en leveranciers kunnen tot op factuurniveau beoordeeld worden. Mogelijke kortingen kunnen steeds op een gemakkelijke manier in de betalingen aan leveranciers verrekend worden. Aangemaakte bankvoorstellen, btw-ontvangsten, allerhande uitgaven waaronder investeringen worden automatisch opgenomen in de wekelijkse cashplanning. Geen aparte Excel-bestanden meer; in één oogopslag kunt u de nodige acties en of maatregelen doorvoeren, zoals het optimaliseren van inkomende en uitgaande geldstromen. Hoe zit het met de financiële stromen op langere termijn? Op basis van het gemaakte bedrijfsbudget worden cijfers automatisch overgeheveld naar de cashplanning. 

Consolidatie 

Deze module werd ontwikkeld om moedermaatschappijen te ondersteunen in het opmaken van balansen en resultatenrekeningen binnen een consolidatiekring naar keuze. In de integrale en gedeeltelijke consolidatie bieden we vervolgens:

  • Samenvoeging van een onbeperkt aantal bedrijven in een consolidatiekring, inclusief koppeling aan diverse boekhoudschema’s
  • Ondersteuning in verschillende valuta’s en voorzien van een automatische omrekening naar een zelf in te stellen concernvaluta
  • Automatische eliminaties van intercompanyvorderingen en -schulden, alsook kosten en opbrengsten
  • Samenvoeging van de enkelvoudige cijfers tot een balans- en resultatenrekening op groepsniveau

Wettelijke boekhouding

Boekjaren en boekperiodes

In de financiële administratie kunnen boekjaren en boekperiodes vrij door de gebruiker beheerd worden.

Variëteit aan dagboektypes

Aankoop, verkoop, financieel, divers, analytisch en voorzieningsdagboeken. Dagboeken kunnen afzonderlijk open of geblokkeerd zijn voor boekingen. 

BTW- en Intrastat-aangifte

Elektronische verzending van de Intrastat-aangifte, IC-listing, jaarlijkse listing en btw-aangifte, waarbij deze laatste automatisch getoetst wordt aan de waarschijnlijkheidscontrole van de btw-administratie - een garantie voor een correcte aangifte.

eBanking (in en out)

Het is onnodig verder uit te zoeken wat uw klant betaalt. De CODA-module zoekt het voor u uit. Vorderingen en schulden worden automatisch uitgeboekt, op referentie, bedrag … Onbetaalde facturen behoren tot het verleden dankzij de integratie van European Direct Debit. Uitgaande betalingen naar leveranciers zijn SEPA-compliant, met meerdere tijdstippen voor uitboeking van open posten op automatische wijze. 

Rapportering

Proef- en saldibalansen, resultatenrekening, managementrapporten. Mogelijkheid tot het rapporteren aan de hand van een alternatief grootboekplan, naast het minimum algemeen rekeningplan (MAR).

Maand- en jaarafsluiting

  • Het toerekenen van het juiste kostenverbruik kan op een gemakkelijke manier reeds op het ogenblik van registratie van de facturen in het aankoopdagboek vastgelegd worden, waardoor de auditwerkzaamheden tot een minimum herleid worden. 
  • Uit te reiken commissiefiches (281.50 & 325.50) worden volledig automatisch gegenereerd met de mogelijkheid tot elektronische aangifte via Belcotax.

In RAW wordt dit proces ondersteund binnen de module Financiële administratie.