De uitvoeringsprocessen (Magazijnuitvoering - Productie-uitvoering - Service-uitvoering) beschrijven de uitvoerende logistiek van goederen die verplaatst worden binnen het magazijn of binnen de organisatie, maar ook de uitvoering van de productie en de opslag van goederen en de uitlevering van opgeslagen goederen. Aan de basis van dit proces ligt altijd een planning van de hoofdactiviteiten.

De ondersteunende nevenactiviteiten ontstaan vanuit de operatie en niet vanuit de planning. Bijvoorbeeld: om goederen te picken voor een order uit de pickingzone moet er eerst een aanvulling gebeuren vanuit de bulkvoorraad. De aanvulling van de bulkvoorraad komt niet rechtstreeks uit de planning, maar moet wel effectief gebeuren en neemt ook tijd in beslag. Deze overheadtijd moet ingecalculeerd worden in de tijd die nodig is om de hoofdactiviteit uit te voeren.

Magazijnuitvoering

De magazijnuitvoering omvat het uitvoeren van de geplande processen met de beschikbare en noodzakelijke middelen (mensen en machines/rollend materieel). Er zijn verschillende manieren om deze processen uit te voeren, gaande van papier, barcodescanners of voicetechnologie, tot de aanwezigheid van specifieke technologie zoals “Pick/Put to light” of “augmented reality”, denk bijvoorbeeld aan Google Glass en andere gerelateerde toepassingen.

Het belangrijkste verschil bij al deze methodes en technologieën is of het systeem synchroon of asynchroon kan werken. Wanneer het systeem synchroon kan werken, kan er geanticipeerd worden op feedback na elke regel. In het asynchrone geval moeten er verschillende opdrachten worden uitgevoerd en kan het systeem pas reageren nadat een aantal opdrachten zijn uitgevoerd.

 • In de planning werd vastgelegd wat er moet uitgevoerd worden. In de magazijnuitvoering wordt bepaald hoe dat moet gebeuren.
 • Alle rechtstreeks geplande opdrachten kunnen leiden tot een aantal bijkomende opdrachten. Alle opdrachten moeten in de juiste volgorde afgehandeld worden.
 • Gekoppeld aan het gebruikersprofiel moet bepaald worden welke taak een individuele uitvoerder eerst kan en moet opnemen.
 • De uitvoerder voert de activiteit uit, gestuurd of ondersteund door het systeem.
 • De uitvoerder meldt zijn opdracht af en start met de volgende.

In RAW wordt dit proces ondersteund als onderdeel van het Warehouse Management Systeem.

FMCG Groothandel: hoog | Technische Groothandel: medium | Productie: medium | Fulfilment: hoog

Productie-uitvoering

De uitvoering van de productie gebeurt in de volgorde die door de planning werd bepaald. De planning van de productieopdrachten is meestal echter opgebouwd vanuit de behoefte. Het voorbereidende (logistieke) werk wordt eveneens bepaald in een Bill of Labour, maar is voorts berekend op gemiddelden. Dit maakt dat er niet altijd een accuraat beeld is van de beschikbare en benodigde capaciteit. 

Wat zeker moet opgevangen zijn in de productieplanning is het voorbereiden van de productie, met name het instellen van de machines, maar ook het bevoorraden van de productielijn. 

Wanneer er wordt gewerkt met externe productie dient deze uitvoering te gebeuren rekening houdend met de mogelijkheden van de externe dienstverlener. 

Voor de interne productie zijn de volgende activiteiten relevant:

 • De productieleider geeft het startschot voor een of meerdere (samenhangende) productieopdrachten.
 • Eventueel wordt met een pickingopdracht de productielijn aangevuld met grondstoffen en halffabricaten.
 • De machine wordt ingesteld op de productieopdracht.
 • De productie wordt uitgevoerd en (gedeeltelijk) afgemeld door de operator, waarbij uitval en afval in kaart worden gebracht na elke productiestap. 
 • Indien mogelijk worden tekorten onmiddellijk terug in productie opgenomen. Bij de productie van een eindproduct is dat dikwijls moeilijker omdat er dan ook halffabricaten moeten ontwikkeld worden.
 • De productie wordt finaal afgemeld met registratie van tijd, afval en uitval om nacalculatie mogelijk te maken.

In RAW wordt dit proces ondersteund binnen de productiemodule.

FMCG Groothandel: laag | Technische Groothandel: laag | Productie: hoog | Fulfilment: laag

Service-uitvoering

Alles wat niet met de planning van serviceopdrachten te maken heeft, vatten we samen onder de noemer service-uitvoering. Het omvat de volgende deelprocessen:

 • Service Request management: hierbij worden de te plannen serviceopdrachten verzameld. Dit kunnen meldingen van klanten zijn (curatief), maar ook onderhoudswerkzaamheden die gepland zijn (preventief) of installaties die dienen te gebeuren.
 • Service Request voorbereiding: hierbij wordt het te onderhouden product beoordeeld op welke service moet uitgevoerd worden en welke vervangstukken noodzakelijk zijn. Eventueel moeten deze besteld worden in functie van de gewenste uitvoering.
 • Service request planning.
 • Service request uitvoering: de technieker pikt zijn opdracht op en begeeft zich naar de werkplek. Daar voert hij de service uit.
 • Afmelden van gebruikte materialen: de technieker meldt welke materialen hij gebruikt heeft voor het uitvoeren van zijn werkopdracht.
 • De werkopdracht wordt al dan niet gefactureerd aan de klant of de verantwoordelijke voor het onderhouden object.

In RAW wordt dit proces ondersteund als onderdeel de serviceadministratie.

FMCG Groothandel: laag | Technische Groothandel: medium | Productie: medium | Fulfilment: laag