De financiële administratie stelt de gebruiker in staat om op uitgebreide wijze een wettelijke boekhouding te voeren. Dit is niet enkel mogelijk voor Belgische vennootschappen, maar ook voor ondernemingen in Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Zo volgen we proactief de wettelijke aanpassingen van deze landen. De boekhouding voor andere landen houden we wettelijk in orde op aangeven van de klant. 

Een waaier aan mogelijkheden op het gebied van lijsten, exporten naar Microsoft Office, ingebouwde controles en eenvoudige consultaties stellen u in staat om snel en accuraat over de nodige cijfers te beschikken. Ook met betrekking tot maandafsluitingen en jaarafsluitingen bieden we tal van mogelijkheden tot het verfijnen en correct berekenen van het ondernemingsresultaat, de bruto- en nettomarges.

De basismodules van de financiële administratie zijn Algemene boekhouding, Banking en Intrastat. In de overtuiging dat een financiële toepassing beleidsondersteunende informatie moet verschaffen, hebben we heel wat bijkomende modules voorzien. De modulaire opbouw stelt u in staat om uw financiële administratie stapsgewijs en volgens eigen behoefte in te richten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Analytische boekhouding, Budgettering, Rapportering en Cash Planning. 

 • Multi-Company
 • Multi-Currency
 • Algemene boekhouding
 • Analytische boekhouding
 • Geïntegreerde Intercompany
 • Consolidatie
 • Banking
 • Vast Actief
 • Wissels
 • Jaarrekening
 • Manuele facturatie
 • Budgetten
 • Intrastat
 • Rapportering
 • Renteberekening
 • Cash planning
 • Gecodeerde dagafschreften (CODA)
 • Commissies