Een hedendaags ERP-systeem tracht een zo hoog mogelijke integratiegraad na te streven. De informatie die gecreëerd wordt of aanwezig is in het systeem kan voor verschillende doeleinden worden aangewend. Een voor de hand liggend voorbeeld is de e-commerceverkoop. Een bedrijf profileert zich met haar producten via websites met relevante inhoud. Deze inhoud kan statisch zijn, maar ook actuele informatie bevatten. Andere toepassingen zijn bijvoorbeeld een mobiele verkoopapplicatie voor vertegenwoordigers of een bestaand orderregistratiesysteem dat u wenst te behouden.

In RAW wordt er een korf van webservices voorzien om het voor externe applicaties mogelijk te maken data uit het centrale systeem te halen en andere data in het systeem te creëren.