1. Transparant licentiemodel

We maken een onderscheid tussen de volgende drie gebruikerstypes:

  • De administratieve gebruiker die het overgrote deel van de dag in de applicatie aan het werken is;
  • De magazijngebruiker die gebruik maakt van een mobiele barcodescanner of een Voice terminal;
  • De gebruiker die maximaal 4u per week de toepassing gebruikt.

U geeft op voorhand aan hoeveel concurrente gebruikers u per type hebt. Op basis daarvan stellen we de teller in. Logt de eerste gebruiker in, verlagen we de teller. Logt deze gebruiker terug uit, verhogen we de teller. Bij de laatste gebruiker die kan inloggen, wordt een waarschuwing gegeven dat het aantal gebruikers overschreden is. Indien nodig, kunt u bijkomende licenties aanschaffen. Dezelfde login op dezelfde machine wordt geteld als een gebruiker. Niet dat het echt nodig is voor het gebruik, maar er kunnen dus zoveel sessies als nodig zijn, worden opgestart met dezelfde naam op dezelfde machine.

2. Prijs/Functionaliteit-verhouding is beter dan de concurrentie

Gegeven de functionele rijkheid van RAW en de gunstige prijs per gebruiker komen we op een betere prijs/functionaliteit-verhouding dan onze concurrenten. Bij bepaalde concurrenten wordt de initiële verhouding dikwijls nog ondergraven wanneer blijkt dat het type gebruiker dat initieel werd opgegeven onvoldoende is om te doen wat er nodig is en moet er na een of twee jaar een upgrade naar een ander type worden betaald.

3. TCO over 7 jaar beter dan het marktgemiddelde door transparant upgradebeleid

U kent wellicht de ervaring. Na enkele jaren is uw toepassing toe aan een “major upgrade” en mag u al het maatwerk dat gebouwd is opnieuw laten bouwen als u verder wilt. Wenst u dat op dat moment niet te doen en te wachten, zal u na ongeveer zeven jaar geconfronteerd worden met een volledig nieuwe implementatie.

Bij RAW passen we binnen de bepalingen van het Software- en Servicecontract de clausule toe dat bij de gratis upgrade om de twee jaar de ombouw van het eventuele maatwerk inbegrepen is, zodat u in alle veiligheid uw investering kunt blijven gebruiken. Moesten we toch belangrijke functionele onderdelen wijzigen, dan zorgen we ervoor dat er een migratie wordt uitgevoerd van het oude naar het nieuwe systeem. Dit wordt tot een minimum beperkt en gebeurt zeker niet bij elke upgrade.