Controleer de voorraden

Vandaag de dag hebben veel groothandelsbedrijven meer voorraad dan economisch verantwoord is. Het overgrote deel van de bedrijven vertrouwen immers op hun buikgevoel eerder dan op wiskundige berekeningen om hun bevoorrading te doen. Om dit mathematisch te doen, is er echter veel informatie nodig om een terugval in de verkoop of andere externe factoren, zoals weersomstandigheden, in de berekening mee te nemen.

Dit is een uitdaging waar vraagvoorspelling een oplossing kan bieden, maar waar het ERP-systeem in de basis ook voldoende informatie moet kunnen ontsluiten en beschikbaar stellen om dit proces goed te ondersteunen.

RAW anticipeert op de volgende manier:

Het systeem bevat verschillende methodes om fijnmazig aan vraagvoorspelling te doen. Voor een doorgedreven verfijning hebben we eveneens connectoren met partners SlimStock en SAS.

Verminder de menselijke fouten in de logistieke keten

Als we kijken naar het doorsnee middelgrote bedrijf zien we dat veel bedrijven in hun logistieke processen nog steeds op papier werken, al leent het ERP-systeem zich perfect tot het werken met bijvoorbeeld barcodescanners. De meeste grotere FMCG-groothandelaars zijn op dat gebied wel geautomatiseerd, maar hebben dan weer geen relevante rapportage om te kunnen anticiperen op uitzonderingen.

Het toepassen van digitale middelen in de logistieke processen doet de foutenlast nochtans significant dalen en maakt de ROI van dergelijke toepassingen relatief kort. Het degelijk analyseren van de logistieke processen kan bovendien leiden tot betere beslissingen die de service naar de klant toe verbeteren.

RAW anticipeert op de volgende manier op dit gegeven:

In het uitgebreide WMS-systeem kunnen alle magazijnopdrachten met barcodescanning, voicesystemen of gewoon op papier uitgevoerd worden. Dezelfde processen kunnen ook met de drie mediums tegelijk worden uitgevoerd. Dit laat toe om met verschillende competenties van gebruikers te werken. De vaste mensen werken dan bijvoorbeeld met stemsturing omdat die voor hen geconfigureerd is, terwijl jobstudenten met barcodescanning of op papier werken.  

Verminder de kost voor de terugname van goederen

Omwille van menselijke fouten of een slecht georganiseerde magazijnwerking worden goederen geleverd in foutieve hoeveelheden, slechte kwaliteit of op de verkeerde plaats of moment. De verborgen kost van dergelijke fouten staat proportioneel niet in verhouding met de marge die op het product gemaakt wordt of stralen slecht af op het bedrijf. Een structurele terugname van goederen, zoals dat bij kledij of modeartikelen gebeurt, dient dan weer zeer efficiënt georganiseerd te worden. Het is belangrijk dat de organisatie tracking & tracing zeer goed ondersteunt, zowel op zendingniveau als op lotniveau en dit zowel in de operationele procedures als in de informatiesystemen. 

RAW anticipeert op de volgende manier:

  • Om terugnames te organiseren, kan de terugname alvast geïnitieerd worden in de e-commercemodule. Eventueel kan er voor particulieren al een RMA-document in de zending voorzien worden, bijvoorbeeld voor kledij of modeartikelen. Link naar “RAW e-businessintegratie”.
  • Zendingen en retournames kunnen binnen dezelfde transportrit opgenomen worden.
  • Bij de goederenontvangst kan een specifiek ontvangstproces gehanteerd worden waarbij ontvangen goederen ook kwalitatief worden gecontroleerd om na te gaan of deze nog voor de verkoop kunnen gebruikt worden. Het opslaan in een leveranciersretourenmagazijn is eveneens mogelijk.