Aligneer met retail omnichannelverkoopkanalen

Om te overleven moeten retailorganisaties zich opnieuw uitvinden om hun verkoopcijfers te handhaven of de verkoop te stimuleren via omnichannelmogelijkheden. Dit kan door toegevoegde waarde te creëren op producten en deze te presenteren in de verschillende verkoopkanalen. Belangrijke stukken van deze informatie kunnen door de groothandelaar worden aangeleverd. Het zijn deze groothandelsbedrijven die zelf veel toegevoegde waarde creëren die uiteindelijk zullen overleven.

RAW anticipeert op de volgende manier:

 • Deel informatie via verschillende professionele netwerken, zoals GS1 of ETIM.
  ​In RAW&M kunnen meerdere artikelstructuren worden opgezet waarin eigenschappen overeenkomstig die van het netwerk kunnen worden vastgelegd.
 • Deel ook andere info met de retailer, zoals voorraadinformatie.
  RAW beschikt over een korf van webservices die gegevensontsluiting mogelijk maken.

Bied logistieke diensten aan de retailer aan

Bestaande retailorganisaties moeten beroep kunnen doen op accurate logistieke diensten van hun leverancier. Dit impliceert bijvoorbeeld ook de rechtstreekse levering van de groothandelaar naar de eindconsument. Voor de meeste groothandelaars is dit een echte uitdaging. Niet alleen qua logistieke behandeling, maar ook qua transport dat rekening moet houden met de last-mileproblematiek.

RAW anticipeert op de volgende manier:

 • De meeste groothandelaars zijn intern georganiseerd en geautomatiseerd om grotere zendingen te verwerken. Picking is meestal pallet-gebaseerd en zelden colli-gebaseerd.
  RAW voorziet in talloze mechanismes om orders voor verzending te consolideren in één verzamelpicking. 
   
 • Als het transport extern georganiseerd is, zullen nieuwe onderhandelingen met de transporteur nodig zijn of moet er gekeken worden naar andere transporteurs.
  RAW biedt mogelijkheden aan om met verschillende transporteurs te werken, eventueel per order, afwijkend van de standaardinstelling. De keuze voor de transporteur kan ook het automatisch bepaald resultaat zijn van bepaalde orderparameters zoals regio, ordertype, volume, …
    
 • Het kost- en opbrengstmodel moet herbekeken worden.
  In RAW/BI kunnen trendanalyses gebeuren op de kosten, opbrengsten en marge van de verkopen. Zo zouden internetorders apart kunnen gemeten worden qua opbrengst, rekening houdend met alle kostenfactoren. 

Bied een volledige orderafhandeling aan

Nieuwe, succesvolle retailorganisaties zijn uniek omwille van het soort product dat ze verkopen. Dikwijls ontbreekt het hen echter aan de kennis om deze producten op een professionele manier aan de man, of beter, bij de man te brengen. Groothandelaars kunnen hun kennis van de verkoopscyclus als dienst aanbieden aan de klant. Dit kan gaan van het aanbieden van webshops, het aannemen, verwerken en afleveren van orders van klanten en het verwerken van retouren van consumenten. Ook facturatie en boekhoudkundige opvolging kunnen tot het aanbod behoren. Voor veel ERP-systemen is dit een heuse uitdaging. 

RAW anticipeert op de volgende manier:

Maak deel uit van de retailorganisatie

Grote internetretailers, zoals Amazon of Bol.com, zoeken partners die ook een financiële verantwoordelijkheid dragen. Zo zal de e-tailer van de groothandelaar pas een factuur krijgen wanneer de consument daadwerkelijk een product koopt (dikwijls wanneer de teruggave-periode voorbij is). De retailorganisatie is dus nooit operationeel eigenaar van het product, maar enkel financieel. Dit houdt in dat het risico van overstocks reëel is. Daarnaast zal de e-tailer ook niet accepteren dat er gemiste verkopen zijn. De groothandelaar kan dus niet op veilig spelen en moet hierop anticiperen.

RAW anticipeert op de volgende manier:

 • Het systeem bevat verschillende methodes om fijnmazig aan vraagvoorspelling te doen. Voor een doorgedreven verfijning hebben we eveneens connectoren met partners SlimStock en SAS.
   
 • RAW ondersteunt Vendor Managed Inventory. Hierbij is de voorraad bij de klant gekend en kan er geanticipeerd worden op dreigende voorraadtekorten.
    
 • Er kan gewerkt worden met consignatievoorraad, waarbij er voorraad beschikbaar wordt gesteld bij de (r)e-tailer zonder deze te factureren. Hij wordt pas aangerekend hij ook daadwerkelijk verkocht is.