1. Standaard multicompany en intercompany

De database van RAW is zo georganiseerd dat verschillende bedrijven kunnen beheerd worden. Daarnaast hanteren we het concept van de verkoopsorganisatie, waarbij binnen éénzelfde juridische entiteit kan gewerkt worden met aparte operationele entiteiten. Omgekeerd kan het systeem ook om met het concept van Single-Logistics – Multi-Finance. In dit laatste geval bepalen het product en de logistieke transactie wie aan wie de goederen doorbelast. 

U bepaalt zelf welke gegevens gedeeld worden tussen de bedrijven en welke gegevens individueel zijn per bedrijf. Zo kan bijvoorbeeld algemene artikelinformatie centraal staan, maar kan de kostprijsbepaling van een artikel toch bedrijf per bedrijf worden geregeld. 

Daar waar sommige concurrerende producten in de markt per bedrijf een aparte databank (en gebruikers) hanteren voor de verschillende bedrijven, zitten bij RAW alle bedrijven samen in één databank. Dit zorgt ervoor dat er ook maar 1 licentie nodig is per (concurrente) gebruiker en dat de intercompany-transacties binnen één database kunnen afgehandeld worden. Tevens is er ook geen synchronisatie nodig van een centrale database naar de andere databases per bedrijf.

2. Functioneel evenwaardig aan grote internationale pakketten

Op basis van fit-gapanalyses, vragenlijsten van pakketselectiebedrijven en de ervaringen van onze consultants in andere pakketten durven we stellen dat RAW functioneel evenwaardig is aan de grote internationale pakketbouwers zoals SAP, Microsoft Dynamics AX en Microsoft Dynamics NAV. Dikwijls zijn er zware (en kostelijke) add-ins noodzakelijk om deze pakketten op een gelijkwaardig niveau te tillen als RAW.

3. Meer functionaliteit in de kernprocessen, minder in de randprocessen

Gezien het overgrote deel van de vragen van klanten betrekking heeft op de kernprocessen van een groothandels- en productiebedrijf situeert het overgrote deel van de functionaliteit zich dan ook in deze processen waarop de investeringen worden afgestemd. Bepaalde processen, zoals Human Resource Management (HRM) of Projectadministratie, zijn daardoor minder belicht.

4. Volledig geïntegreerd Warehouse Management Systeem

Een Warehouse Management Systeem (WMS) neemt voor het groothandels- of productiebedrijf een prominente plaats in wanneer er logistieke efficiëntie wordt nagestreefd. Daar waar een WMS bij verschillende concurrerende pakketten dikwijls een duurbetaalde bijkomende module is of waarbij er met externe partijen wordt gewerkt, is dit bij RAW een standaard inbegrepen en volledig geïntegreerde module met uitgebreide functionele mogelijkheden.